Màn hình nhấp nháy và mờ

• Đảm bảo cáp màn hình được cắm đúng vào TV và thiết bị CeeNee.
• Đảm bảo đèn hiển thị nguồn thiết bị CeeNee sáng.
• Nếu bạn đang sử dụng TV có độ nét chuẩn, đảm bảo tùy chọn Composite được lựa chọn là đầu ra video.
• Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các cáp hoạt động đúng.
• Nếu bạn đang sử dụng TV LCD/LED, đảm bảo tùy chọn HDMI được lựa chọn là đầu ra video.
• Đảm bảo độ phân giải video được thiết lập Auto (Tự động).
• Đảm bảo việc thiết lập hệ thống TV phù hợp với hệ thống đang được dùng trong khu vực của bạn.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.