Màn hình TV trống và đèn LED nguồn của hộp CeeNee không sáng.

• Đảm bảo TV đã được Mở.
• Đảm bảo giắc cắm nguồn và ổ cắm điện đều tốt.
• Đảm bảo cáp nguồn được cắm đúng vào hộp CeeNee và ổ cắm.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.