Màn hình TV trống và đèn LED nguồn của thiết bị CeeNee sáng.

• Đảm bảo TV đã được Mở.
• Đảm bảo cáp màn hình được cắm đúng vào TV và hộp CeeNee.
• Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các cáp hoạt động đúng.
• Ấn giữ nút reset (được dán nhãn là RST) ở mặt sau của thiết bị trong 10 giây.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.