Thỉnh thoảng iCeeNee đột nhiên không thể điều khiển được thiết bị.

Vì kết nối mạng, iCeeNee có thể ngắt kết nối với thiết bị. Trong trường hợp này, chỉ cần đến tab Device, nhấn đúp lên thiết bị để kết nối lại.

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.