Orchid: Tại sao nhiều phím trên điều khiển từ xa không hoạt động?

Hầu hết các nút trên điều khiển từ xa bị vô hiệu hóa đối với Orchid. Duy chỉ có ba nút được sử dụng. Đó là i (nút thông tin), RETURN và SETUP.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.