Làm thế nào để dùng iCeeNee cho điện thoại? Tôi đã tải ứng dụng về điện thoại của tôi và đã cài đặt nó. Nhưng nó không hoạt động.

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng cả hai thiết bị được kết nối trong cùng một mạng.
Bước 2 (Không bắt buộc): Để tối ưu hóa tốc độ quét (scan), hãy thay đổi các dãy IP begin/end trong menu Options.
Bước 3: Hướng vào menu danh sách Device, và nhấp vào biểu tượng WiFi.
Bước 4: Khi quá trình quét hoàn tất, nhấp đúp vào địa chỉ IP của thiết bị karaoke của bạn.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.