Làm thế nào để thiết lập bộ cân bằng âm lượng CeeNee CuTee?

• Bước 1: Sử dụng cáp composite đi kèm (Đỏ, Trắng, và Vàng) của hộp CeeNee mini/miniPlus/eeTee để kết nối với ngõ vào trái/phải của CuTee (chỉ dùng Đỏ và Trắng). Đối với những thiết bị trình diễn của thương hiệu khác CeeNee thì dùng cáp âm thanh composite để kết nối ngõ ra của thiết bị trình diễn với ngõ vào trái/phải của CuTee.
• Bước 2: Dùng cáp âm thanh composite khác (Đỏ và Trắng) để kết nối ngõ ra trái/phải của CeeNee CuTee với máy hòa âm/âm ly.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.