Làm thế nào để đổi tên mở rộng của một tập tin (loại tập tin)?

• Đối với Windows XP
- Mở Windows Explorer (hoặc My Computer) và xem tập tin mà bạn muốn đổi. Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ đổi tập tin “myfile.rtf” sang “myfile.txt”.
- Ở giai đoạn này có thể bạn không thấy xuất hiện phần mở rộng của tập tin (trong ví dụ trên nó được gọi là “myfile”). Đây có lẽ là bởi vì Windows của bạn thiết lập để ẩn tên mở rộng. Vào Tools > Folder Options rồi bấm vào tab View. Bỏ chọn hộp có tiêu đề “Hide extensions for known file types”.
- Bấm OK. Bây giờ bạn có thể xem phần mở rộng của tất cả các tập tin. Kích chuột phải lên tên tập tin và chọn Rename. Nhập vào tên mở rộng như ví dụ:

image1

- Sau khi nhập tên mở rộng mới, nhấn phím Enter (return). Windows sẽ cung cấp cho bạn một cảnh báo rằng tập tin có thể không hoạt động đúng. Điều này là khá an toàn – nếu tập tin ngừng làm việc, bạn luôn luôn có thể thay đổi phần mở rộng trở lại (chỉ cần chắc chắn rằng bạn nhớ nó là cái gì!). Nếu bạn nhận được một thông báo khác cho biết rằng tập tin là “chỉ đọc” (“read-only”) và hỏi bạn có muốn tắt chức năng này ko, bạn hãy chọn đồng ý (yes).

• Đối với Windows 7
- Mở Windows Explorer (hoặc My Computer) và xem tập tin nào bạn muốn đổi. Chúng tôi ví dụ tập tin là “MyDocument.rtf”. Khi chúng tôi duyệt tập tin thì nó sẽ như thế này:

image2

- Bạn sẽ thấy rằng tập tin không xuất hiện phần mở rộng—nó chỉ là “MyDocument”. Đó là bởi vì trong ví dụ này, Windows được thiết lập để giấu tên mở rộng của tập tin. Nếu bạn đã sẵn sàng thấy phần mở rộng thì bỏ qua bước này và đến bước tiếp theo. Ngược lại nếu bạn không thấy thì hãy đến Organize > Folder and Search Options rồi bấm vào tab View. Bỏ chọn hộp có tiêu đề “Hide extensions for known file types” như hình sau:

image3

- Bấm OK. Bây giờ thì bạn có thể thấy phần mở rộng:

image4

- Kích chuột phải lên tên tập tin và chọn Rename (hoặc kích chuột trái và giữ trong một giây). Nhập vào tên mở rộng mới như sau:

image5

- Sau khi nhập tên mở rộng mới, nhấn phím Enter (return). Windows sẽ cung cấp cho bạn một cảnh báo rằng tập tin có thể không hoạt động đúng. Điều này là khá an toàn—hãy nhớ rằng bạn có thể khôi phục lại phần mở rộng ban đầu nếu có bất cứ điều gì sai trái. Cũng có thể bạn nhận một thông báo khác là chỉ đọc (“read-only”). Trong trường hợp này hoặc là nói có để tắt chức năng “chỉ đọc” (read-only), hoặc là nhấp chuột phải lên tập tin rồi chọn Properties và bỏ chọn hộp Read-only.
Hoặc bạn có thể tìm kiếm phần mềm có tên gọi là “Advanced Renamer” và dùng nó để đổi tên phần mở rộng của tập tin.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.