Làm thế nào để tôi thiết lập một thiết bị Orchid?

Có hai bước bạn cần làm. Trước tiên là cấu hình cho thiết bị của bạn. Tiếp đến là sử dụng phần mềm dựa vào web để làm việc với thiết bị của bạn.

Nhấn và giữ nút SETUP (bên phải phía trên nút màu vàng) trên điều khiển từ xa khoảng 10 giây, và menu cấu hình quản trị sẽ xuất hiện. Sử dụng các phím chữ số để đăng nhập. User ID và password mặc định là admin và admin. Trang cấu hình sẽ hiển thị. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của chúng tôi để có thêm thông tin cấu hình.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.