Không trình diễn được các tập tin MP4 qua mạng

• Thiết bị của chúng tôi hỗ trợ MP4 cục bộ, điều này có nghĩa là nếu bạn có các tập tin MP4 trong ổ đĩa USB kết nối trực tiếp với máy thì nó sẽ hoạt động một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, một số tập tin MP4 sẽ không hoạt động qua mạng. Nếu đây là trường hợp thì những gì bạn có thể làm là đổi tên các tập tin từ MP4 sang VOB.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.