Có cần nén các tập tin vào trong một tập tin không? Có phải nén từng cặp tập tin vào trong một tập tin để đọc hay không?

• Các tập tin cdg đã giải nén của bạn cũng được rồi. Thiết bị của chúng tôi có hỗ trợ chúng. Tuy nhiên bạn cần vào mục thiết lập Karaoke và chuyển nó sang MP3 karaoke. Bởi vì mặc định nó được thiết lập là HD Karaoke để trình diễn các tập tin với định dạng vob, mp4, mkv, m2ts, avi, hoặc mpg.

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.